GRUPA LOTOS S.A.

 • Budowa i przebudowa bazy paliw Lotos S.A. w Poznaniu - projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze
 • Rozbudowa i modernizacja terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim dla paliw silnikowych i LPG - projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze

PKN ORLEN S.A.

 • Remont 62 szt. zbiorników o osi pionowej i zbiorników kulistych o pojemnościach od 5.000 - do 10.000 m3 - projekt wykonawczy
 • Instalacja przyjęcia z cystern kolejowych, magazynowania, podgrzewania i dozowania estrów do oleju napędowego bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Terminalu Samochodowym w Płocku - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Modernizacja i rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu - Projekt Wykonawczy
 • Instalacja rozbudowy parku zbiorników alkoholi i przebudowy instalacji dozowania alkoholi dla Bazy Magazynowej nr 101 w Mościskach - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Remont 10 szt. zbiorników magazynowych o pojemnościach 5.000 – 10.000 m3 w Zakładzie Głównym PKN Orlen w Płocku – Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Koncesyjna, dokumentacja dla potrzeb GUM
 • Dokumentacja koncesyjna instalacji ługu sodowego w Zakładzie Głównym PKN Orlen w Płocku
 • Modernizacja i przystosowanie instalacji technologicznej oleju opałowego ciężkiego w morskim Terminalu Paliw w Świnoujściu

PERN S.A.

 • Instalacja hermetyzacji nalewu cystern kolejowych dla Bazy Paliw nr 3 w Boronowie - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja dozowania dodatków do paliw bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja dozowania estrów do oleju napędowego i alkoholi do benzyn bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja przyjęcia z autocystern i cystern kolejowych, magazynowania, podgrzewania i dozowania estrów do oleju napędowego i alkoholi do benzyn bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Przebudowa i rozbudowa układu torowego i kolejowego frontu spustowego paliw dla Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja przyjęcia z autocystern i cystern kolejowych, magazynowania, podgrzewania i dozowania estrów do oleju napędowego i alkoholi do benzyn bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Bazie Paliw nr 10 w Kawicach - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja przyjęcia z autocystern i cystern kolejowych, magazynowania, podgrzewania i dozowania estrów do oleju napędowego i alkoholi do benzyn bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) na Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Instalacja przyjęcia z autocystern, magazynowania, podgrzewania i dozowania estrów do oleju napędowego bezpośrednio przy nalewie autocystern (on line) oraz modernizacji i dostosowania do standardów handlowych i technicznych nalewni cystern samochodowych na Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy
 • Rozbudowa autocysternowych stanowisk nalewczych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu– Projekt Wykonawczy
 • Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej - dostosowanie IV grupy zbiornikowej ON do magazynowania benzyn – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
 • Dostosowanie III i IV grupy ON do magazynowania benzyn w BP nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej – Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Koncesyjna dla UDT Cert
 • Budżet niepewności pomiarów objętości paliw w rurociągach przesyłowych

Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE”

 • Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego wraz z rurociągiem dalekosiężnym do składu paliw lotniska im.F. Chopina w Warszawie - Zamienny Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i Projekt Wykonawczy.
 • Kolejowy front rozładunkowy wraz z rurociągiem dalekosiężnym dla zaopatrywania w paliwo lotnicze Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie – Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze
 • Baza paliw dla scentralizowanego systemu paliwowego hydrant zasilającego w paliwo lotnicze Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – Koncepcja Programowo Przestrzenna

Zakład Inwestycji Organizacji Traktu Północnoatlantyckiego

 • Budowa i modernizacja składów MPS lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim - Kompletna dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Budowa lotniskowych składów mps wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Łask MPS-1- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Łask MPS-2- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Krzesiny MPS-1- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Krzesiny MPS-2- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Malbork MPS-1- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Malbork MPS-2- projekty budowlane i wykonawcze
 • Budowa lotniskowych składów mpsna lotniskach wojskowych. Instalacje p-poż – Malbork MPS-3- projekty budowlane i wykonawcze
 • Zadanie 15103 - Projekt Budowlany – Porażyn - projekt budowlany
 • MPS - Projekt Budowlany
 • Projekt 2PL 15001 – Gardeja - Projekt Budowlano Wykonawczyz uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Projekt 2AF 15106 – Powidz - Projekt Budowlanyz uzyskaniem pozwolenia na budowę

PETROLOT Sp. z o.o.

 • Budowa rurociągu paliwowego łączącego rurociąg dalekosiężny z bazą paliw - Kompletna dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sprawowanie nadzoru autorskiego

INNE REALIZACJE:

 • Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” Sp. z o.o.: Rozbudowa układu technologicznego stanowiska T1 - Projekt Budowlany z opracowaniami towarzyszącymi wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. - Budowa bazy paliw dla Lotniska Gdynia – Kosakowo - projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Projekty Wykonawcze
 • LOTOS Tank Sp. z o.o.: Baza przeładunkowa paliw firmy Lotos Tank Sp. z o.o. na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie - Koncepcja Programowo Przestrzenna, Program Funkcjonalno Użytkowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
 • PERN S.A. - Remont rurociągu dalekosiężnego DN 529 ropy naftowej Bagno Kąpiel - Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę / Projekt Wykonawczy (przewiert sterowany)
 • Piekarnia Nowakowscy: Instalacja magazynowania oleju opałowego - Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
 • miasto Suwałki: Instalacja paliw lotniczych dla lotniska w Suwałkach - Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
 • OUA – GDDKiA: Projekt Stacji Paliw w Kamieńsku, Romanowie, Nieborowie – Projekty Budowlane
 • ORLEN Oil Sp. z o.o.: Dostosowanie Zakładu Produkcyjnego w Płocku do przyjmowania surowca w cysternach kolejowych - instalacja piggingu – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
 • Aurex Sp. z o.o.: Nalewaki autocysternowe LPG i kondensatu AL Furad
 • Eurochem Sp. z o.o.: Koncepcja Programowo Przestrzenna dostosowania istniejącej instalacji olejów opałowych w Elanie Toruń do potrzeb sprzedaży paliw
 • Kampania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A.: Koncepcja Programowo Przestrzenna dostosowania istniejącej bazy paliw w Legnicy do potrzeb produkcji i sprzedaży biopaliw
 • Ship Service S.A.: Analiza możliwości dostosowania bazy PKN Orlen S.A. BM 33 w Gdańsku dla terminala paliw żeglugowych
 • PGNiG SA Oddział Sanok: Budowa terminala nalewczo–rozładunkowego metanolu i glikolu dla Magazynu Oddziałowego w Zarszynie – Koncepcja Programowo Przestrzenna
 • Inwestor prywatny: Rozbudowa i modernizacja terminala paliw w Małaszewiczach dla paliw silnikowych i LPG - projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze