Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o.

Projektowanie, koncepcje, analizy dla rynku petrochemiczno-rafineryjnego

Strona Główna

Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.zajmuje się  projektowaniem oraz opracowywaniem koncepcji dla potrzeb podmiotów z rynku petrochemiczno-rafineryjnego, magazynowania, dystrybucji i logistyki paliw, produktów naftowych oraz chemicznych. Biuro projektowe działa także na rynku nowych technologii w zakresie biopaliw, bioestrów, elektrowni i ciepłowni biogazowych.

Oferujemy klientom kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych od opracowania  koncepcji poprzez przygotowanie inwestycji, uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, doradztwo techniczne, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich, a we współpracy z powiązaną kapitałowo i kooperacyjnie firmą KB POMORZE Sp. z o.o.  realizację inwestycji i rozruch technologiczny.

Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy 

KRS: 0000260441,
NIP: 113-26-19-487, 

kapitał zakładowy: 102.000,00 zł  

kapitał wpłacony: 102.000,00 zł