Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. posiada następujące uprawnienia i certyfikaty:

Certyfikat nr 681/S/2018, zaświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 i Certyfikat nr 681/B/2018 zgodny z PN-N 18001:2004 w zakresie: projektowanie obiektów branży chemicznej i paliwowej (sektor energetyczno-paliwowy), budownictwa przemysłowego i ogólnobudowlanego.

Certyfikat nr 681/A/2018, zaświadczający spełnianie wymagań systemu AQAP 2110:2016. 

w zakresie: projektowanie obiektów branży chemicznej i paliwowej, budownictwa przemysłowego i ogólnobudowlanego, nadzór autorski i inwestorski, pełnienie obowiązków inwestora zastępczego, ekspertyzy oraz doradztwo inwestycyjne i techniczne.