Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Olszynki Grochowskiej 45
04-281 Warszawa

KRS: 0000260441, NIP: 113-26-19-487, 

kapitał zakładowy: 102.000,00 zł,    kapitał wpłacony: 102.000,00 zł

tel  (22) 617 01 41, tel.,fax (22) 617 28 33
e'mail: biuro@bicentrum.pl

Jak do nas dojechać